03.09.2019
Vem ska få årets kulturpris?

I år finns det möjlighet att få ett kulturpris på upp till 6 000 euro för insatser för att stimulera det finskspråkiga kulturlivet i Österbotten.

Vem som helst kan fram till utgången av september nominera förtjänstfulla kandidater till priset på www.obotnia.fi/kultur. Där finns också information om tidigare pristagare.

Kulturnämnden vid Österbottens förbunds beslut om vem som får priset offentliggörs på landskapsfullmäktiges möte den 8 november.

Österbottens förbunds kulturpris har delats ut sedan år 1998.

Kulttuuriavustukset Kulturbidrag

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.