05.01.2018
Vi gjorde Finlands 100-årsjubileum tillsammans – tack för att du var med!

Fjolåret var vår generations mest betydelsefulla jubileumsår. Finlands 100-årsjubileum 2017 värnade om Finlands styrkor, så som jämlikhet och demokrati, genom att erbjuda finländarna och landets vänner ett mångsidigt program såväl i Finland som i världen, i över hundra länder och på alla kontinenter. Jubileumsåret gav en möjlighet att förstå det förflutna, uppleva året tillsammans och ge en riktning för Finlands framtida utveckling.

Jubileumsåret var öppet för alla. Vem som helst kunde vara med och föreslå projekt till programmet för Finland 100. I Österbotten var engagemanget påfallande stort: Österbotten var etta bland landskapen både när det gällde antalet programprojekt och antalet programprojekt i förhållande till folkmängden i landskapet.

Allt som allt antogs omkring 5 000 projekt till jubileumsårets program. Uppskattningsvis nästan 1 500 av dem ägde rum i Österbotten, en del lokalt och en del nationellt över hela landet eller i flera landskap. Många programprojekt innehöll också flera delprojekt, så totalt närmade sig antalet enskilda evenemang och tillställningar i Österbotten flera tusen.

Den programpalett som festligheterna under Finlands 100-årsjubileum bjöd på kunde inte ha skapats på något annat sätt än tillsammans. Alla landskapets invånare ska ha ett obeskrivligt stort tack för att århundradets födelsedagsfest blev så lyckad i Österbotten.

Tarja Hautamäki
samordnare för Finland 100 i Österbotten
kulturchef

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.