Finland 100

År 2017 fyller det självständiga Finland 100 år. Programmet Finland 100 år utarbetas tillsammans, i samarbete mellan finländare och vänner av Finland. Jubileumårets program sprider sig över hela Finland från årets början ända fram till självständighetsdagen. Projektet Finland 100 år, som leds av statsrådets kansli, samordnar jubileumsårets förberedelser.

Eftersom tanken är att jubileumsåret ska synas i hela landet är landskapen engagerade i förberedelserna och genomförandet. Kulturchef Tarja Hautamäki har utsetts till Österbottens förbunds kontaktperson i frågor som gäller jubileumsåret.

Informations- och diskussionsmöte 11.2.2015, PM med bilaga
Informations- och diskussionsmöte 29.5.2015, PM med bilaga

På Facebook: Finland 100 i Österbotten

Uppdaterat 16.01.2017, klockan 09.45, Tarja Hautamäki.