Finland 100

Ett stort tack

Jubileumsåret för Finlands hundra år av självständighet har varit enastående fint. Jubileumsåret Finland 100 gjordes tillsammans. Tack för att du var med! Vi har i Österbotten byggt ett både värdigt och mångsidigt – ett mycket fint jubileumsår.

Programmet Finland 100 år utarbetades i samarbete mellan finländare och vänner av Finland. Jubileumårets program spridde sig över hela Finland från årets början ända fram till självständighetsdagen. Projektet Finland 100 år, som leddes av statsrådets kansli, samordnade jubileumsårets förberedelser.

Eftersom tanken var att jubileumsåret ska synas i hela landet var landskapen engagerade i förberedelserna och genomförandet. Kulturchef Tarja Hautamäki hade utsetts till Österbottens förbunds kontaktperson i frågor som gäller jubileumsåret.

Informations- och diskussionsmöte 11.2.2015, PM med bilaga
Informations- och diskussionsmöte 29.5.2015, PM med bilaga

På Facebook: Finland 100 i Österbotten

Uppdaterat 19.12.2017, klockan 09.12, Tarja Hautamäki.