Finland 100

Jubileumsåret Finland 100 år var historiskt omfångsrikt och genomslagskraftigt


Omfattningen och betydelsen av det självständiga Finlands 100-årsjubileum 2017 har visat sig vara större än beräknat. Jubileumsåret blev det mest omfångsrika temaåret någonsin, ett historiskt fenomen som påverkade hela samhället. 

Tack för att du var med! 

Programmet Finland 100 år utarbetades i samarbete mellan finländare och vänner av Finland. Jubileumårets program spridde sig över hela Finland från årets början ända fram till självständighetsdagen. Projektet Finland 100 år, som leddes av statsrådets kansli, samordnade jubileumsårets förberedelser. Eftersom tanken var att jubileumsåret ska synas i hela landet var landskapen engagerade i förberedelserna och genomförandet. 

Finland 100 år-rapporten innehåller mångsidig information om jubileumsåret och en preliminär analys av dess effekter. Materialet förväntas uppmuntra till fortsatt forskning och till fortsättning på den nya tradition som jubileumsåret inledde.

På Facebook: Finland 100 i Österbotten

På uppdrag av statsrådets kansli görs som bäst en uppföljningsundersökning om jubileumsårets betydelse och genomslag. Resultaten publiceras år 2021.

Uppdaterat 19.11.2019, klockan 15.34, Tarja Hautamäki.