Projektet 100visio

På hundra år frigjorde sig Finland från Ryssland och blev ett av världens rikaste länder. Hur ter sig framtiden för Finland och finländarna? Ett hurudant Finland vill de unga att vi ska ha som mål?

Självständighetens jubileumsår till ära utmanas alla klasser i årskurs 7–9 och på andra stadiet att bli visionärer och skapa en ny självständighetsdeklaration åt Finland.

Om utnämningen som den bästa framtidsvisionen som är skriven av ungdomar tävlar från Österbotten Veera Sandell (8 A), Frans Koivula (8 B), AnnLY Vaarmaa (8 C), Roosa Saarela (8 E), Henna Mäkynen (8 F) och Kinga Pajak (8 G), som alla går i Variska skola i Vasa. De har gjort sina alster på lektionerna i bildkonst. Vinnaren offentliggörs den 15 november 2017 på seminariet Klarar sig demokratierna i världen? (Pärjäävätkö demokratiat maailmassa?) i Lilla parlamentet i riksdagen. Visionärerna bakom det vinnande bidraget kommer att tala på seminariet.

Vasabladet och Pohjalainen samarbetar kring projektet 100visio för att ge alla idéer i Österbotten synlighet på Wordpress-plattformen

Projektet 100visio samordnas på riksnivå av Satakunta förbund och i landskapet Österbotten av Österbottens förbund.

Läs mer på projektets webbplats, i facebook, twitter och youtube.

 

 

Uppdaterat 21.06.2017, klockan 13.00, Tarja Hautamäki.