Samordningsnätverket i Österbotten

Till stöd- och samordningsnätverket i Österbotten hade utsetts följande kontaktpersoner som tog ansvar för samordningen av evenemangen och aktiviteterna samt nätverksuppbygganden i kommunen.

Båssar Christina, Korsnäs
Eriksson Lasse, Närpes
Hendricksson Anders, Malax
Henriksson Jonna, Kaskö
Karlström Kaisa, Kronoby
Knookala Christina, Vasa
Koivisto Kati, Laihela
Löf Carola, Larsmo
Nylund Tina, Nykarleby
Penttala-Salli Mia, Storkyro
Pitkäaho Marja-Leena, Jakobstad
Raikio-Söderlund Riitta, Kristinestad
Reini Annica, Korsholm
Stenmark Ulrika, Pedersöre
Österberg Mikael, Vörå

E-post: förnamn.efternamn(at)kommunensnamn.fi

Nätverket leddes av kulturchef Tarja Hautamäki vid Österbottens förbund.

På Facebook: Finland 100 i Österbotten

Möten
9.9.2015 - PMBilaga 1Bilaga 2
16.2.2016 - PM, Bilaga
12.10.2016 - PM  
18.12.2017 - PM

koordinaatioverkosto

Bild: Samordningsnätverket i Österbotten 9.9.2015
Uppdaterat 17.05.2018, klockan 17.48, Tarja Hautamäki.