Förbundets logotyper

Bildfilerna i logobiblioteket kan fritt användas för ändamål som hänför sig till förbundets verksamhet

Logon får inte ändras. Då den används ska dess vapendel vara minst 7 mm bred. Ifall du behöver vår logo i annat format än här kan laddas ner, ta kontakt med förbundets kommunikation.

Innan du tar en bildfil i bruk bör du först överföra den till din egen dator. Öppna den fil du behöver i ett nytt fönster genom att klicka på den och sedan med musens högerknapp välja det alternativ ur snabbmenyn som är lämpligt för ändamålet, t.ex. "Spara objektet som..." eller "Save link as..."

Bilder med RGB-färger passar bäst att användas på webbsidor medan bilder med CMYK-färger används för utskrifter och trycksaker. Om du behöver logon utan bakgrund eller om den ska användas av grafiker eller tryckerier, använd dig av EPS-formatet.

Uppdaterat 28.06.2018, klockan 10.23, Harriet Skog-Mandell.