Landskapets symboler

Det österbottniska landskapsvapnet

vapen

I rött fält kungliga Vasa-ättens kännetecken (en stormvase) samt en ginstam, båda av guld; i ginstammen fyra röda springande hermeliner, ställda 2+2
(28.9.1997, Juhani Vepsäläinen).

Stormvasen är den kungliga Vasa-ättens kännetecken.

Hermeliner är traditionella symboler i det österbottniska landskapsvapnet. De avspeglar pälsdjursjaktens stora betydelse i gångna tider. Det finns fyra hermeliner i vapnet, eftersom det finns fyra ekonomiska regioner i landskapet.

Färgerna, röd och guld, är Finlands gamla färger. De används alltjämt av den finlandssvenska befolkningen.

Färger: röd Pantone PMS 199 och guld.

Husbondsvimplar

husbondsvimpel

Husbondsvimplarna är gul-röda med hermeliner och vasar som motiv. Se återförsäljare.

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra symboler

Blomma: älgört/mjördört (Wikipedia)
Fisk: sik
Fågel: tornsvala
Träd: klibbal
Däggdjur: älg
Sten: Vasa granit (kvarken.fi)

Sång

Vasa marsch

1. I högan nord vår vagga stod vid stormigt hav och skummig flod, vi växte upp ur frostig bädd som vintergran i drivor klädd.
Hans stär så grön i vita snön, han reser stark sin kronas park ur armod och ur ödemark, ur armod och ur ödemark, han reser stark sin kronas park ur armod och ur ödemark

2. Som tusen vågor sammangå kring Finlands bygd i gördel blå, så mötas hjärtan, mötas namn, o, fosterland, uti din famn.
Att bära glatt din fanas skatt, att kämpa med i främsta led var fäders bragd, var Vasa sed var fäders bragd, var Vasa sed att kämpa med i främsta led, var fäders bragd var Vasa sed

Uppdaterat 13.08.2015, klockan 10.28, Harriet Skog-Mandell.