Finlands Kommunförbunds och Österbottens förbunds landskapsträff
9
onsdag, 09.10.2019
13:00 — 16:00
Scandic Waskia, Kärleksstigen 3, Vasa

Landskapsträffens program

Kaffe med salt tilltugg serveras före träffen från kl. 12.30.

13.00–13.05 Välkomstord, landskapsdirektör Kaj Suomela

13.05–13.35 Det regionala samarbetets byggstenar och den kommunala ekonomin, Ida Sulin, direktör för Kommunförbundets svenska och internationella ärenden

13.35–14.35 Kommunförbundets regionalutvecklingsklinik, tema 1: Utveckling av markanvändning och byggande, jurist Minna Mättö.
Kommentar: planläggningsarkitekt Anne Majaneva, Vasa stad

14.35–14.40 Keva presenterar sig

14.40–15.10 Eftermiddagskaffe och möjlighet att bekanta sig med Kommunförbundets, Kevas och Hansels verksamhet: deras sakkunniga finns på plats i aulan

15.10–15.55 Kommunförbundets regionalutvecklingsklinik, tema 2: EU och den nationella region- och strukturpolitiken, utvecklingschef Annukka Mäkinen.
Kommentar: utvecklings- och näringslivschef Niklas Ulfvens, Österbottens förbund

15.55–16.00 Sammandrag, landskapsdirektör Kaj Suomela

Kommunträff för Österbottens förbunds medlemskommuner kl. 17.00

En matbit serveras från kl. 16.15.

Enligt förbundets grundavtal ska medlemskommunerna vid beredningen av ekonomiplanen ges tillfälle att framlägga förslag till utvecklande av samkommunens verksamhet.
Vid kommunträffen presenteras förbundets verksamhets- och ekonomiplan 2020–2022 och behandlas andra aktuella frågor. Välkommen!

Anmäl dig senast 1.10 antingen till bägge träffarna eller till endera via den här länken.

 

Pohjanmaa palapeli

Uppdaterat 03.05.2019, klockan 16.46, Marie Sjölind.