Havsmiljöns tillstånd och hållbar utveckling i Kvarkenregionen


Slutkonferens för projektet SeaGIS 2.0 i Vasa.

Ur programmet:
• Miljötillståndet i Östersjön och norra Kvarken
• Aktuell havsplanering i Finland och Sverige
• Ekosystemtjänster i planering och förvaltning av kust och hav
• Möjligheter till blå tillväxt i Kvarkenregionen

Sista anmälningsdag: 28 februari

Program

Flera datum för detta inlägg

Uppdaterat 18.08.2016, klockan 09.36, .