Kultur så länge man lever
11
onsdag, 11.09.2019
13:00 — 16:30
Vasa stadsbibliotek, Dramasalen, Biblioteksgatan 13

Hur kan man göra konst- och kulturbaserade välfärdstjänster tillgängliga för alla äldre? Vem producerar kulturella välfärdstjänster för äldre och vem förmedlar dem? Hur kan man främja samarbetet mellan olika aktörer? Bland annat dessa frågor sätter vi oss in i på det tvåspråkiga seminariet Kultur så länge man lever, som anordnas av projektet Kulturvård II och Vasa stads kulturtjänster.

Målgrupper: Konstnärer som är intresserade av serviceproduktion, representanter för kulturinrättningar, ledande tjänsteinnehavare inom socialsektorn, chefer inom äldrevården, välfärdskoordinatorer och kulturansvariga i kommuner, personal vid läroanstalter inom social- och hälsovård och konst samt medlemmar i kultur-, social-, omsorgs- och välfärdsnämnder och äldreråd.

Anmäl dig senast 6.9 via denna länk.

Seminariet är avgiftsfritt. 

Program:

13.00 Välkomstord
13.15 Konst och kultur med genomslag – Hur kan vi lyckas vi med sektorövergripande samarbete? Arttu Haapalainen, länskonstnär, Centret för konstfrämjande
13.45 Aktivt liv på servicehuset Himalaja, Nina Julin, närvårdare, Vasa stad
14.15 Kaffepaus
14.45 Workshop
16.00 Sammanfattning

Kultuuria ika kaikki
Uppdaterat 03.05.2019, klockan 16.46, Marie Sjölind.