Landskapsplanen 2040: Informationsmöte
13
måndag, 13.01.2020
18:00 — 20:00
Närpes, stadshuset, Kyrkvägen 2

Planförslaget presenteras vid informationsmöten som är avsedda både för kommuninvånare och för kommunernas beslutsfattare och tjänstemän.

Landskapsplanen2040 bild3 kvadrat

Uppdaterat 03.05.2019, klockan 16.46, Marie Sjölind.