Rundabordsdiskussion om segregation i utbildning och arbetsliv
21
måndag, 21.10.2019
09:30 — 11:00
Österbottens förbund

I Finland och i Österbotten är utbildning och arbetsliv starkt uppdelade efter kön och etnisk bakgrund. Österbottens jämställdhetsgrupp har därför beslutat att särskilt lyfta fram temat Allas jobb – Kaikkien työt, som tas upp på flera evenemang under hösten och våren.

Eftersom segregationen enligt kön och etnicitet i utbildning och arbetsliv inverkar på livskraften i landskapet och tillgången på arbetskraft i olika branscher kommer jämställdhetsgruppen att bjuda in representanter för olika samhällssektorer till rundabordssamtal. Det första rundabordssamtalet blir tillsammans med representanter för näringslivet måndagen den 21 oktober. Senare kommer det att ordnas rundabordssamtal också för studiehandledare och kommunala beslutsfattare.

Samtalsserien utmynnar i seminariet Allas jobb – Kaikkien työt, som arrangeras onsdagen den 22 januari kl. 12–16 i Vasa. Seminariet är öppet för alla. Skriv alltså in datumet i kalendern och håll öronen öppna, om jämställdhetsfrågor är något som intresserar!

Kaikkien tyot

Flera datum för detta inlägg

Uppdaterat 03.05.2019, klockan 16.46, Marie Sjölind.