Seminarium: Riksväg 3 – exportrutten för Finlands ekonomi
4
måndag, 04.03.2019
12:30 — 15:00

Seminarium i Laihela (Nuorisoseura, Alkiontie 6) kl. 12.30–15.00.

Riksväg 3 är den finländska livsmedels- och exportindustrins huvudled. Längs den transporteras gods till ett värde av 10 miljarder euro årligen. Längs vägen färdas årligen 3,5 miljoner fordon varav andelen tung trafik är närmare en halv miljon fordon. Rikstrean är nationellt sett den viktigaste riksvägen för näringslivet och hör till EU:s TEN-T-nätverk. Trots detta hör inte vägen i sin helhet till stomnätet.
Kom och diskutera riksväg 3:s betydelse och dess framtid!

Seminariet hålls på finska.

Program

Anmäl dig senast 28.2.

FB vt3 seminaari

Uppdaterat 03.05.2019, klockan 16.46, Marie Sjölind.