Stora österbottniska integrationsdagarna
23
24
tisdag, 23.10.2018 — onsdag, 24.10.2018
09:00 — 16:00

Academill/Åbo Akademi, Strandgatan 2, Vasa

Vad förstår vi med integration och delaktighet? Ämnet debatteras ofta men fenomenet förstås på varierande sätt. Under de stora österbottniska integrationsdagarna får du möjlighet att lyssna till och diskutera med föreläsare som har gedigen erfarenhet av tematiken såväl ur teoretiskt och praktiskt som själverfaret perspektiv. Dagarna ordnas i samarbete mellan projekten En bra start i Österbotten och Stig In! Astu sisään! Come In! Projekten finansieras av ESF, AMIF och Svenska kulturfonden.

Uppdaterat 03.05.2019, klockan 16.46, Marie Sjölind.