Workshop för servicepunkter
13
torsdag, 13.06.2019
12:00 — 16:00
Designcentrum MUOVA, Wolffskavägen 36 F 11, Vasa

Workshopen innefattar korta föreläsningar och övningar relaterade till metoder inom servicedesign. Workshopen är avsedd för såväl ansvariga för servicepunkterna som för dem som jobbar med kundarbete.

Anmälan senast torsdag den 6 juni till Irina Nori, irina.nori@obotnia.fi.

Arrangörer är Österbottens förbund & Pilotförsöket med digitalt stöd.

Flera datum för detta inlägg

Uppdaterat 03.05.2019, klockan 16.46, Marie Sjölind.