Workshop: Livskraft genom ungas delaktighet
3
tisdag, 03.12.2019
16:00 — 19:00
Pedersöre

På workshoppen får kommunala tjänsteinnehavare, representanter för vård och omsorg och förtroendevalda planera tillsammans med unga hur unga bättre kan involveras i utvecklingen och beslutsfattandet i kommunen.

Program

Kommunerna i Jakobstadsregionen
Tid: 3.12.2019 kl. 16–19
Plats: Pedersöre. Sursik skola, Sursikvägen 43

Anmälan senast fredagen den 22 november på https://www.lyyti.fi/reg/Nuorten_osallisuudesta_elinvoimaa_2872/se.

Flera datum för detta inlägg

Uppdaterat 03.05.2019, klockan 16.46, Marie Sjölind.