Workshop: Livskraft genom ungas delaktighet
4
onsdag, 04.12.2019
16:00 — 19:00
Kristinestad

På workshoppen får kommunala tjänsteinnehavare, representanter för vård och omsorg och förtroendevalda planera tillsammans med unga hur unga bättre kan involveras i utvecklingen och beslutsfattandet i kommunen.

Program

Kommunerna i Sydösterbotten
Tid: 4.12.2019 kl. 16–19
Plats: Kristinestad, Kulturhuset DUX, Sjögatan 21

Anmälan senast fredagen den 22 november på https://www.lyyti.fi/reg/Nuorten_osallisuudesta_elinvoimaa_2872/se.

Uppdaterat 03.05.2019, klockan 16.46, Marie Sjölind.