Workshop: Livskraft genom ungas delaktighet
2
måndag, 02.12.2019
16:00 — 19:00
Vasa

På workshoppen får kommunala tjänsteinnehavare, representanter för vård och omsorg och förtroendevalda planera tillsammans med unga hur unga bättre kan involveras i utvecklingen och beslutsfattandet i kommunen.

Program 

Tid: 2.12.2019 kl. 16–19

Anmälan senast fredagen den 22 november på https://www.lyyti.fi/reg/Nuorten_osallisuudesta_elinvoimaa_2872/se.

unga mote nuoret kokous

Flera datum för detta inlägg

Uppdaterat 03.05.2019, klockan 16.46, Marie Sjölind.