Workshop: uppgifter om kultur
16
torsdag, 16.05.2019
13:00 — 15:30
Österbottens förbund

Hur ser kulturfältet i Österbotten ut jämfört med andra landskap? Hurudan information ger statistik och vad säger den om kulturen?

Vilken sorts information behöver kulturfältet för beslutsfattare, lobbning eller planering när det handlar om till exempel finansiering av kultur, utveckling av kreativa näringar eller kulturell välfärd?

Österbotten deltar i undervisnings- och kulturministeriets pilotprojekt för att förbättra tillgången, begripligheten och täckningen när det gäller kulturrelaterade uppgifter. Välkommen till en workshop för att höra om de uppgifter som beskriver kulturfältet i Österbotten och diskutera hur de borde vidareutvecklas för att vara till nytta. Inga förhandskunskaper behövs, bara ett intresse för att vidareutveckla kulturfältet.

Anmälan senast 8.5 på https://www.lyyti.fi/reg/Tyopaja_9972/se 

Spets_Pitsi

Uppdaterat 03.05.2019, klockan 16.46, Marie Sjölind.