Nyhetsposten
26.06.2017 10:46
Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund anser att det krävs omedelbara åtgärder för att förutse och minska de skador som orsakas av storskarv. Landskapsstyrelsen tänker skicka en skrivelse till riksdagen för att föreslå att naturvårdslagen ska ändras. I Finland är storskarven fridlyst året runt, och enda sättet att reducera stammen och förhindra...
26.06.2017 10:44
Österbottens förbund utsåg idag fem spetsprojekt inom trafik och logistik som ska förbättra tillgängligheten, möjligheterna att färdas, tjänsterna inom transport och mobilitet och näringslivets transporter. Tre av dem berör hela landskapet, nämligen riksväg 8, Kvarken och riksväg 3. Regionala trafikprojekt är å sin sida stamväg 67 och Kasköbanan samt stamväg 68.
26.06.2017 10:42
Landskapet Österbotten har fått ett nytt kulturprogram, som gäller tillsvidare från och med den 1 januari 2018. Landskapsstyrelsen godkände för sin del programmet idag. Det nya programmet är en fortsättning på det föregående, så målen och tyngdpunktsområdena är i stort sett oförändrade.
26.06.2017 10:40
Projektet BothniaTM – Drivkraft för hållbar utveckling i Österbotten föreslås få finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 75 754 euro) för tiden 1.9.2017–31.3.2019. I projektet skapas en digital forsknings-, utvecklings- och testplattform som stöd för den förändringsprocess som tar sikte på koldioxidsnålhet.
26.06.2017 10:38
Nu kan projektfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden igen sökas hos Österbottens förbund. Projekten ska hänföra sig till prioriterat område 2, produktion och användning av ny kunskap och kompetens. Fokus i ansökningsomgången ligger på digitalisering och industriellt internet samt koldioxidsnål ekonomi, men också andra typer av projekt kan söka pengar.
26.06.2017 10:36
Den årliga internationella Bridging Ages-konferensen hålls i Vasa den 12–15 september. Konferensens tema är Together for the future – heritage education and applied heritage as a bridge between the past and the future. Konferensens tema har inspirerats av hur Finland klarade av de utmaningar som fanns under landets första år...
26.06.2017 10:34
Tisdagen den 22 augusti lönar det sig att åka på en intressant exkursion till Björneborg. Framme på Satakunta yrkeshögskolas campus väntar ett faktaspäckat program, som uppdaterar deltagarnas kunskaper om bland annat nya tillämpningar inom robotik samt mobilrobotar. Praktiska exempel ges från olika industrigrenar.
26.06.2017 10:32
Ämbetsverket vid Österbottens förbund håller i år semesterstängt i fyra veckor, den 3–28 juli. Måndagen den 31 juli är vi tillbaka vid arbetsborden. Också Nyhetsposten tystnar under sommaren. Vi hör av oss igen efter semestrarna. Ha en skön sommar!
26.06.2017 10:30
3–28.7.2017 Förbundets ämbetsverk håller semesterstängt. 14.8.2017 kl. 10, Vasa (Österbottens förbund) Landskapsstyrelsen sammanträder. 16.8.2017 kl. 10, Smedsby (Kulturhuset i Korsholm) Representantskapsmöte. 22.8.2017 kl. 15.30, Vasa (Österbottens förbund) Kulturnämnden sammanträder. 1.9.2017 Landskapsfullmäktige sammanträder. 4.9.2017 kl. 10, Vasa (Österbottens förbund) Landskapsstyrelsen sammanträder. 12–15.9.2017, Vasa (Vasa universitet) Bridging Ages-konferens. 21.9.2017 kl.
29.05.2017 10:42
Representanter för Österbottens förbunds medlemskommuner samlas den 16 augusti för att välja ledamöter och ersättare till nya landskapsfullmäktige. Uppskattningsvis några veckor senare hålls landskapsfullmäktiges konstituerande möte för att välja presidium, landskapsstyrelse, kulturnämnd och revisionsnämnd. Styrkeförhållandena i landskapsfullmäktige bestäms enligt kommunalvalet och platsfördelningen enligt folkmängden i kommunerna.
Uppdaterat 06.07.2016, klockan 14.29, .