Nyhetsposten
24.04.2017 15:12
Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund tillsatte idag ett temporärt beredningsorgan i landskapet. Beslutet föregicks av flera veckor av förhandlingar om organets sammansättning med alla de myndigheter som berörs av landskapsreformen. Till det temporära beredningsorganet utsågs 18 personer, som har god sakkunskap om sitt fackområdes förvaltning och verksamhet.
24.04.2017 15:10
Årets österbottning 2017 är röntgenskötaren och huvudförtroendemannen Kim Berg från Vasa. Priset överräcktes på landskapsfullmäktiges möte i Vasa på måndagen. Kim Berg är en av dem som stått högst på barrikaderna i kampen för omfattande jour på Vasa centralsjukhus.
24.04.2017 15:08
Regeringens förkärlek till marknadsmässiga lösningar syns i förslaget till en ny lag om regionutveckling och tillväxttjänster. Den bärande tanken i lagförslaget är att sammanslå NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas företags- och arbetskraftsservice samt landskapsförbundens uppgifter att främja näringsverksamhet och sysselsättning till tillväxttjänster på landskapsnivå.
24.04.2017 15:06
Ekonomie magister Johanna Dahl har anställts som specialplanerare för tiden 2.5.2017–31.12.2018. Hennes arbetsuppgifter har att göra med bland annat nordiskt samarbete och smart specialisering. Filosofie magister Pia Timberg är på arbetsprövning i förbundets kulturenhet under tiden 2.5–1.6.
24.04.2017 15:04
Österbottens förbund och Finlands Kommunförbund sammankallar kommunfolk till en landskapsträff fredagen den 12 maj kl. 13–16 i hotell Cumulus Resort Tropiclandia (Kärleksstigen 3, Vasa). I fokus för träffen är att diskutera kommunens nya roll efter landskapsreformen.
24.04.2017 15:02
Jämställdhetsgruppen vid Österbottens förbund arrangerar tisdagen den 16 maj ett förmiddagsseminarium om jämställdhetsfrågor särskilt för kommunernas personal och förtroendevalda. Kom till Österbottens förbunds ämbetsverk (Sandögatan 6, Vasa) för att höra och diskutera hur jämställdheten i din kommun kan förbättras! Seminariet tar avstamp i den europeiska deklarationen om jämställdhet.
24.04.2017 15:00
2.5.2017 kl. 15.30, Vasa (Österbottens förbund) Kulturnämnden sammanträder. 9.5.2017 kl. 9, Vasa (Österbottens förbund) Landskapets samarbetsgrupp (MYR) sammanträder. 11.5.2017 kl. 9, Vasa (Österbottens förbund) Arbetsgruppen för integrerad förvaltning av skärgårds- och kustområdena i Österbotten sammanträder. 12.5.2017 kl. 13–16, Vasa (Cumulus Resort Tropiclandia) Finlands Kommunförbunds landskapsträff. 16.5.2017 kl.
10.04.2017 10:42
Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund var idag kallad till möte för att behandla fjolårets bokslut, som gick på minus. Revisionsnämnden hade begärt att få landskapsstyrelsens förklaring till vad kostnadsöverskridningen beror på och vilka korrigerande åtgärder som ska vidtas. Förlusten beror på det avslutade projektet Midway Alignment, som hade påförts för mycket kostnader.
10.04.2017 10:38
Du kommer väl ihåg att rösta på Årets österbottning? Årets österbottning är en person som har arbetat för välfärden i landskapet eller på annat sätt visat sig vara en föredömlig österbottning. För att det inte ska bli hopplöst svårt att välja har en jury bestående av representanter för några dagstidningar...
10.04.2017 10:38
Ekonomie magister Anne-Maria Mäkelä har anställts som EU-sakkunnig vid Västra Finlands Europakontor för tiden 17.4.2017–6.3.2018. Politices magister Kukka-Maaria Martiskainen har anställts som praktikant vid Västra Finlands Europakontor för tiden 4.5.2017–13.5.2018. Kulturchef Tarja Hautamäki har blivit kallad till Finlands Hembygdsförbunds sektion för nya verksamhetsformer i hembygdsarbete åren 2017–2018.
Uppdaterat 06.07.2016, klockan 14.29, .