Nyhetsposten
29.01.2018 10:48
Österbotten är på väg att få en ny landskapsplan. Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund beslöt idag att utkastet till landskapsplan 2040 läggs fram i förbundets ämbetsverk, på dess webbplats och i kommunerna i landskapet. Planen är framlagd från den 5 februari till den 9 mars.
29.01.2018 10:46
Landskapsfullmäktige beslöt i november att det havsbaserade vindkraftsområdet i Sideby inte tas med i Österbottens landskapsplan 2040, som är under arbete. Nu har Finlands Havsvind Ab och EPV Energi Ab sökt ändring i beslutet hos Vasa förvaltningsdomstol.
29.01.2018 10:44
Filosofie magister Petra Fager fortsätter arbeta med kommunikationen om landskapsreformen 1.1–31.12.2018. Politices kandidat Caroline Lång har anställts som assistent för beredningen av landskaps- och vårdreformen 1.2–30.6.2018. Vicehäradshövding Victor Svarvars har anställts som jurist för beredningen landskaps- och vårdreformen 1.2–31.12.2018. Platsen söktes av tre personer.
29.01.2018 10:42
Projektet Cornerstones for the Radical Innovations Group Platform at Vaasa Energy Business Innovation Center föreslås få finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 319 526 euro) för åren 2018–2019. Projektet lägger grunden för en ny öppen innovationsplattform i energilaboratoriet i Vasa.
29.01.2018 10:40
Landskapsstyrelsen valde idag tre vice ordförande till landskapets samarbetsgrupp för mandatperioden 2017–2021. Till första vice ordförande utsågs Steven Frostdahl, till andra vice ordförande Minna Uusimäki och till tredje vice ordförande Minna Leppäkorpi.
29.01.2018 10:36
Centret för konstfrämjandes utdelning av spetsprojektbidrag för år 2018 innebar goda nyheter också för Österbotten. Landskapet deltar tillsammans med fem andra landskap i projektet Kulttuurisote (Kulturvård), som leds av sjukvårdsdistriktet i Norra Savolax och syftar till att integrera konst- och kulturtjänster i social- och hälsovården.
29.01.2018 10:34
Publikationen Mera välfärd, mindre sjukvård sammanställer vad projektet Välfärd för kommuner över gränser åstadkom under tre år. Åren innehöll nya samarbetsformer, pilotprojekt, seminarier, konstverkstäder och föreställningar i tre österbottniska landskap. Tack vare projektet har många kommuner och gemenskaper fått nya kulturtjänster, men det finns mer att göra framöver i och...
29.01.2018 10:32
Evenemanget Women with Impact, som driver på kvinnors företagande, kommer till Österbotten torsdagen den 15 februari. Det handlar om affärsnytta, om en framgångsrik region och ett starkt platsvarumärke som lockar kompetent arbetskraft i framtiden. Målet att de österbottniska landskapen ska berika framtiden med ett starkare fokus på nyttan av jämställdhet.
29.01.2018 10:30
12.2.2018 kl. 18–20, Närpes (Mitt i stan) Landskapsplanforum. 13.2.2018 kl. 18–20, Jakobstad (ABC) Landskapsplanforum. 14.2.2018 kl. 18–20, Vasa (stadsbiblioteket) Landskapsplanforum. 15.2.2018 kl. 13–16, Vasa Framtidsverkstad. 15.2.2018 kl. 15–17, Vasa (Hanken) Women with Impact Goes Finland. 26.2.2018 kl. 10, Vasa (Österbottens förbund) Landskapsstyrelsen sammanträder. 1.3.2018 kl. 16, Vasa (Österbottens förbund) Kulturnämnden sammanträder.
11.12.2017 10:40
Utkastet till regeringens proposition om kundens valfrihet övertygar inte landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund. Den anser att lagutkastet ska förkastas i föreliggande form och beredas på nytt. Enligt förslaget får kunderna själva välja en offentlig eller privat social- och hälsocentral samt en mun- och tandvårdsenhet för sex månader i taget.
Uppdaterat 06.07.2016, klockan 14.29, .