Österbotten i media
20.10.2017 08:13 | Yle Svenska
Det slutliga utkastet till ny valfrihetslag inom vården blev ännu mer invecklat än den tidigare versionen, anser Vasa sjukvårdsdistrikts...på längre sikt med vårdreformen, men det är inte realistiskt, anser Göran Honga. Då vårdreformen träder i kraft 2020 får man själv välja
18.10.2017 22:08 | Yle Svenska
Brändövägen i Vasa ska bli en bro över Alskatvägen för att lösa upp trafikproppen som uppstår varje morgon. Tekniska nämnden gav grönt ljus...(SDP). Den totala kostnadskalkylen baserad på projektets vägplan är 12,6 miljoner euro. Vasa stads andel är 49 procent alltså knappt 6,2
18.10.2017 07:29 | Yle Svenska
I Vasa byggs det mer än tidigare. Många större projekt är under planering och det syns allt fler lyftkranar i stadsbilden. Men det finns...på Lemminkäinen. Bedömingen är att Vasa växer Men Vasa har tappat invånare den senaste tiden. Staden försöker vända på trenden bland annat
Uppdaterat 13.10.2014, klockan 14.06, .