Österbotten i media
16.06.2019 16:45 | Vasabladet
Enligt statsminister Antti Rinnes regeringsprogram ska det värnas om livskraften och handlingsförmågan i hela landet och olika former av EU-finansiering ska utnyttjas så effektivt som möjligt. Ett effektivt genomförande av EU:s regional- och strukturpolit
16.06.2019 16:00 | Länsi-Savo
Yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutuksessa painotetaan eniten hintaa. Muun muassa Apotti-järjestelmän toimittajaksi...yhdessä KSSHP:n, Pohjois-Karjalan sote-kuntayhtymän Siun soten ja Vaasan sairaanhoitopiirin kanssa. Lisäksi mukana on kuntia Keski-Suomen ja
05.06.2019 12:11 | Lääkärilehti
Vaasassa ollaan tyytyväisiä siihen, että oma keskussairaala saa laajan päivystyksen. Vaasan keskussairaalan statuksesta väännettiin kättä...Reijo Autio. Autio kertoo, ettei seudulla koskaan ymmärretty selityksiä siitä, miksi Vaasaa ei laskettaisi mukaan laajan päivystyksen
05.06.2019 10:49 | Vasabladet
Antalet resor har mellan 2015 och 2018 ökat med 26 procent. Därför finns det ett allt större behov av ett större turutbud, flera...för att kunna betjäna bättre under de tider när arbetsresorna görs, säger Hannukainen. För Vasas del innebär ändringen att två till turer
Uppdaterat 13.10.2014, klockan 14.06, .