Österbotten i media
29.11.2018 10:35 | Industripress.se
Green Bioraff Solutions är ett treårigt projekt där man ur sågspån och fiberslam ska producera nedbrytbar plast. Green Bioraff Solutions...samarbetsprojekt mellan regioner i Sverige, Finland och Norge), Österbottens Förbund, Region Västernorrland, Centria, Chydenius och RISE
27.11.2018 16:21 | Svenska Yle
Planerna för storindustriområdet Långskogen i Vasa och Granholmsbacken i Korsholm har vunnit laga kraft. Det här innebär att områdena står...för anknytande funktioner och annan industri, såsom underleverantörer, att etablera sig på området, berättar Vasa stads planläggningsdirektör PäiviKorkealaakso och Korsholm kommuns planläggningschef Barbara Påfs. Fyra större in
27.11.2018 09:44 | Yle.fi
Energialaitoksen myynnistä saatavat rahat kannattelevat edelleen Pietarsaaren kaupungin taloutta. Valtuusto hyväksyi eilen 1,4 miljoonaa...Energialaitoksen myynnistä saatavat rahat kannattelevat edelleen Pietarsaaren kaupungin taloutta. Valtuusto hyväksyi eilen 1,4 miljoonaa euroa alijäämäisen budjetin, jossa vuosikate ei riitä kattamaan poistoja. Talousarvio pohj
Uppdaterat 13.10.2014, klockan 14.06, .