Österbotten i media
21.01.2020 13:58 | Landsbygdens Folk.
Fram till den sista januari är Österbottens landskapsplan 2040 framlagd till påseende. Fram till det kan allmänheten lämna in anmärkningar...plats i Gamla Vasa. Men enligt Christine Bonn och Ann Holm från Österbottens förbund är områden med så kallad...
09.01.2020 09:25 | STT Info
Vasa Elnät investerar i år 13 miljoner euro i utveckling av Vasaregionens elnät. Under 2020 ska elnätets distributionssäkerhet förbättras...så sätt skyddas mot väder och vind. Den typen av projekt kommer igång bland annat i Sundom, Vasa, i Jungsund och Rimal,...
28.12.2019 09:17 | Aamuset Kaupunkimedia
Kymmenen vuoden aikana noin 60 väylähankkeessa on valmistunut lisää kaistoja, raiteita, siltoja, ohikulkuteitä, tunneleita, syvennettyä...sekä Pendolino-yhteyksien lisääntymisestä Helsingin ja Vaasan välillä. Myös muusta hanketta koskevasta jälkiarvioinnista...
Uppdaterat 13.10.2014, klockan 14.06, .