Österbotten i media
27.03.2019 13:12 | Landsbygdens Folk.
Svenska Studenters Agro-Forst Förening, i folkmun Agroforst, firade sitt hundraårsjubileum med pompa och ståt senaste fredag den 22 mars i...Landsbygdens Folk. Stora förändringar på hundra år Kaj Suomela, landskapsdirektör för Österbottens förbund, påminde i sitt festtal om att
Uppdaterat 13.10.2014, klockan 14.06, .