Österbotten i media
27.04.2017 02:00 | Turun Sanomat
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Satakunnan sairaanhoitopiiri ja Vaasan sairaanhoitopiiri muodostavat vuodesta 2010 lähtien yhteisesti...kolme päivystävää sairaalaa; Turun yliopistollinen sairaala Turussa, Satakunnan keskussairaala Porissa ja Vaasan keskussairaala Vaasassa.
26.04.2017 05:40 | Yle Svenska
Sju besvär har lämnats in mot det undantagstillstånd som Vasa stad har fått för att skrämma bort skarvar från Metgrund. Besvärsställarna...Sju besvär har lämnats in mot det undantagstillstånd som Vasa stad har fått för att skrämma bort skarvar från Metgrund. Besvärsställarna
24.04.2017 16:29 | Yle Svenska
Saltkarets utsiktstorn lockade 36 000 besökare i fjol, men det är långt fler som besöker världsarvet i Kvarkens skärgård. Nästa sommar..., Världsarvet i Kvarken rf, Fastighets ab Havets hus, Vasaregionens turism, Ab Cygneus restaurants och restaurang Bernys som tillsammans ska
24.04.2017 14:25 | Pohjalainen
Vaasalainen röntgenhoitaja, pääluottamusmies Kim Berg on Vuoden pohjalainen 2017. Palkinto jaettiin tänään maakuntavaltuuston kokouksessa.... Äänestyksessä annettiin yli 1 700 ääntä. Pohjanmaan liitto on vuodesta 2004 nimennyt Vuoden pohjalaiseksi henkilön, joka on toiminnallaan
24.04.2017 11:00 | Österbottens Tidning
Österbottningarna har sagt sitt. Årets österbottning Kim Berg fick nästan hälften av alla röster i tävlingen., Suupohjan Sanomat och Österbottens Förbund. Årets österbottning Priset delas ut på Österbottens Förbunds landskapsfullmäktiges möte
24.04.2017 06:14 | Yle Svenska
För en svinfarmare som inte följer miljöbestämmelser blir det konsekvenser. Men i Jakobstad leder pälsfarmare orenat vatten förbi...det gäller en grisfarmare om man ser till helheten. Österbottens förbund, Jakobstads miljöbyrå, planläggningsavdelningen i Jakobstad och
Uppdaterat 13.10.2014, klockan 14.06, .