EU:s Östersjöstrategi

EU:s strategi för Östersjöregionen (EU BSR Strategy) är en s.k. makrostrategi som antagits av Europeiska rådet. Det är EU:s första makrostrategi och målet är att utveckla hela regionen runt Östersjön till en globalt ledande region i olika avseenden. Med regionens cirka 100 miljoner invånare är regionen en spelare av helt annan rang än vad enskilda länder runt Östersjön kan vara på egen hand.

Uppdaterat 09.09.2016, klockan 10.02, Harriet Skog-Mandell.