Landskapsreformen i Österbotten

FBB10 SVE

Från 1.1.2020 indelas landet i 18 landskap. Målet är att ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna och andra regionala uppgifter då överförs till de nya landskapen. På organisationsnivå berör reformen bl.a. kommunerna, sjukvårdsdistrikten, social- och hälsovårdens samarbetsområden, räddningsverken, landskapsförbunden, närings-, trafik- och miljöcentralerna och TE-byråerna. År 2020 ska uppgifter från de olika organisationerna samlas under ett nytt ämbetsverk. Samtidigt slås de nuvarande regionförvaltningsverken samman.

Läs mer om landskapsreformen i Österbotten:

www.obotnia.fi/landskapsreformen

 

Uppdaterat 31.07.2017, klockan 10.29, Harriet Skog-Mandell.