Landskapsreformen i Österbotten

Vi bygger upp ett nytt Österbotten, ta chansen att delta, Ditt Österbotten-logo.

 

Från 1.1.2021 indelas landet i 18 landskap. Målet är att ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna och andra regionala uppgifter då överförs till de nya landskapen. På organisationsnivå berör reformen bl.a. kommunerna, sjukvårdsdistrikten, social- och hälsovårdens samarbetsområden, räddningsverken, landskapsförbunden, närings-, trafik- och miljöcentralerna och TE-byråerna. År 2021 ska uppgifter från de olika organisationerna samlas under ett nytt ämbetsverk. Samtidigt slås de nuvarande regionförvaltningsverken samman.

Läs mer om landskapsreformen i Österbotten:

www.dittosterbotten.fi

 

Uppdaterat 28.11.2019, klockan 14.06, Petra Fager.