Regionalt samarbete

Kommunerna den viktigaste samarbetslänken

Österbottens förbund är en samkommun och ägs av kommunerna. Vår uppgift är att betjäna våra medlemskommuner. Inom regionförvaltningen för vi budskapet från kommunal och regional nivå i riktning mot statsmakten.

Förbundet är aktivt involverat i olika samarbetsnätverk med bl.a. NTM-centralerna, Viexpo, Österbottens handelskammare, företagarföreningar, jord- och skogsbruksorganisationer, arbetsmarknadsorganisationer, de regionala utvecklingsbolagen VASEK, Concordia och Dynamo, med Teknologicentrum Merinova, högskolor och andra stadiets utbildningsinstitutioner samt organisationer inom social- och hälsovården.

Uppdaterat 06.04.2018, klockan 14.51, Harriet Skog-Mandell.