Regionalt samarbete

Kommunerna den viktigaste samarbetslänken

Österbottens förbund är en samkommun och ägs av kommunerna. Vår uppgift är att betjäna våra medlemskommuner. Inom regionförvaltningen för vi budskapet från kommunal och regional nivå i riktning mot statsmakten.

Samarbetsnätverk i Österbotten

Förbundet är aktivt involverat i olika samarbetsnätverk med bl.a. NTM-centralerna, Viexpo, Österbottens handelskammare, företagarföreningar, jord- och skogsbruksorganisationer, arbetsmarknadsorganisationer, de regionala utvecklingsbolagen VASEK, Concordia och Dynamo, med Teknologicentrum Merinova, högskolor och andra stadiets utbildningsinstitutioner samt organisationer inom social- och hälsovården.

Uppdaterat 14.11.2018, klockan 12.34, Marie Sjölind.