Landskapsstrategin Maakuntastrategia footer

Framtidsarbete: Strategiworkshop I

13.4.2021
9:00 - 12:00
Microsoft Teams och plattformen Howspace (länkarna skickas per epost)

Tema: Hur påverkar väsentliga förändringsfenomen utvecklingen i Österbotten? Genom vilka mål försöker vi bemöta konsekvenserna av dessa fenomen?

Österbottens förbund har börjat utarbeta Österbottens landskapsstrategi 2022–2025. Landskapsstrategin består av två delar: en landskapsöversikt och ett landskapsprogram. Landskapsöversikten sträcker sig till år 2050. I den anges de strategiska riktlinjerna för landskapets utveckling på lång sikt. Landskapsprogrammet gäller åren 2022–2025 och upptar utvecklingsmål som är baserade på landskapets möjligheter, behov, kultur och andra särdrag.

Österbottens nya landskapsstrategi kommer att utgå från fenomen. I praktiken innebär detta att landskapsstrategin beskriver hur väsentliga förändringsfenomen påverkar utvecklingen i Österbotten samt genom vilka mål och åtgärder man försöker bemöta konsekvenserna av dessa fenomen.

Anmälning: senast den 6 aprilTillbaka