CRAFTS CODE

Nelivuotinen CRAFTS CODE -hanke (Creative Actions For Tailoring Smes’ Competitive Development) kehittää alueilla rakenteita sekä aluekehityspolitiikkojen ja -ohjelmien toimeenpanoa käsityöalan kilpailukyvyn edistämiseksi seitsemässä EU-maassa.

Hankkeella tuetaan käsityöalan pienyritysten kilpailukykyä ja osaamista, jottei perinteinen käsityö ja käsitöiden valmistustaito katoaisi. Käsityöalan pienyrityksillä on merkittävä rooli Euroopan talouden ja sosiaalisen vakauden kehittäjinä, vaikka ne eivät yleensä näy osana perinteisiä T & K -kehittämistoimenpiteitä. Käsityöalan kilpailukyky riippuu yritysten kyvystä kehittää prosesseja, tuotteita ja palveluja.

Hanketta hallinnoi Firenzen kunta Italiassa. Hankkeelle on myönnetty rahoitus Interreg Europe -ohjelmasta ja sen kokonaisbudjetti on yhteensä noin 1.5 m€.

 

Päivitetty 24.09.2019, Kello 13.38, Tarja Hautamäki.