Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja

Vuosina 2015–2018 toteutettu Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja -hanke loi Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien alueelle uusia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä taide- ja kulttuuripalveluja. Kolmen vuoden aikana toteutettiin yhteensä 28 kunnallista pilottihanketta. Uusien palvelujen ohessa piloteissa kehitettiin kulttuuri- ja sote-sektorin välistä yhteistyötä sekä palvelutuotantoa tukevia toimintamalleja. Tavoitteena oli eri sektorien välisen yhteistyön tuella juurruttaa uudet palvelut osaksi kuntien palvelutarjontaa. Tärkeimpiä kohderyhmiä olivat ikäihmiset, kehitysvammaiset ja muut erityisryhmät sekä syrjäytymisvaarassa olevat ihmiset.

Hanketta rahoittivat Etelä-Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan liitto ja Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK).

Lue lisää hankkeen omilta kotisivuilta.

Päivitetty 01.06.2018, Kello 08.46, Harriet Skog-Mandell.