Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja

Hankkeen tavoitteena on luoda Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien alueelle uusia hyvinvointia edistäviä kulttuuripalveluja. Hankkeen tuella kehitetään alueen kuntiin hallinnolliset rajat ylittävää yhteistyötä sekä uusia palveluja tukevia toimintamalleja. Lisäksi vahvistetaan eri hallinnonalojen välisessä yhteistyössä tarvittavaa osaamista.

Keskeinen osa hankkeesta toteutuu alueen kunnissa käynnistyvien kuntapilottien kautta. Pilottihankkeiden avulla pyritään kuntiin luomaan hyvinvointia edistäviä asiakaslähtöisiä kulttuuripalveluja, jotka voivat myöhemmin juurtua pysyväksi osaksi kunnan palvelurakennetta. Tavoitteena on samalla parantaa kulttuuripalvelujen saavutettavuutta. Uusien kulttuuripalvelujen kehittämisessä kuntien kumppaneina voivat toimia paikalliset järjestöt, taiteilijat tai muut palveluiden tuottajat.

Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja -hankkeen rahoittajina toimivat Etelä-Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan liitto ja Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK). Hankkeen toteuttajana toimii Etelä-Pohjanmaan liitto.

Lue lisää hankkeen omilta kotisivuilta.

Päivitetty 10.03.2016, Kello 11.11, Tarja Hautamäki.