kulttuurisote

KULTTUURISOTE 15.2. - 30.11.2018

Kulttuurisote on kuuden maakunnan yhteishanke, jossa selvitetään, miten taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut otetaan mukaan sosiaali- ja terveyspalveluihin. Hanke toimii maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelutyön tukena.

Pohjanmaalla keskiössä ovat vanhuksille suunnatut palvelut. Pohjanmaan osahankkeessa kartoitetaan ja vakiinnutetaan kulttuurihyvinvointia edistäviä käytäntöjä. Ikäihmiset osallistetaan vanhusneuvostojen kautta.

Hanke on yksi maan hallituksen prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihankkeista. Niillä pyritään edistämään taiteen hyvinvointivaikutuksia lisäämällä eri taiteenalojen ja kulttuuripalvelujen tarjontaa ja käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Pitkän aikavälin tavoite on vakiinnuttaa taide ja kulttuuri osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita ja hyvinvoinnin seurantaa.

Hanketta hallinnoi Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. Muut osatoteuttajat ovat Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan liitto, Pirkanmaan liitto, Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea ja Turun kaupunki Varsinais-Suomesta. Taiteen edistämiskeskus rahoittaa hanketta 180 000 eurolla.

TuleLuoTaide-logo

Päivitetty 14.11.2018, Kello 11.03, Marie Sjölind.