Barnkulturnätverket i Österbotten BARK

Nätverk av aktörer inom barnkultur

Barnkulturnätverket i Österbotten BARK är ett livskraftigt nätverk av aktörer inom barnkultur som omfattar hela landskapet och som strävar efter att skapa kulturupplevelser för alla barn, oberoende av boningsorten. I samarbete med landets övriga barnkulturcenter samt med lokala och regionala aktörer kan vi erbjuda ett omfattande spektrum av konst och kultur. Verksamheten är tvåspråkig.

Barks målgrupp är barn och ungdomar upp till 18 år. Nätverket omfattar de 15 kommunerna i landskapet Österbotten och Karleby stad. Nätverkets mål är att främja barnkulturen i Österbotten, vara en länk mellan branschens olika aktörer samt skapa modeller och kanaler för samarbete.

Barnkulturnätverket i Österbotten BARK hör till det riksomfattande nätverket för barnkulturcenter. Syftet med nätverket är att utveckla konst- och kulturtjänster för barn och unga i hela Finland. 

Rockband på scen.

Uppdaterat 14.11.2018, klockan 12.26, Marie Sjölind.