CRAFTS CODE

Det fyraåriga projektet CRAFTS CODE (Creative Actions For Tailoring Smes’ Competitive Development) arbetar med att utveckla strukturer i regionerna och förbättra tillämpningen av policyer och program för regional utveckling med målet att öka konkurrenskraften i hantverksbranschen i sju EU-länder.

Projektet stärker konkurrenskraften och kompetensen hos småföretag i hantverksbranschen för att traditionella hantverk och tillverkning av föremål för hand inte ska försvinna. Småföretag i hantverksbranschen har en viktig funktion som utvecklare av Europas ekonomiska och sociala stabilitet, även om de vanligtvis inte ägnar sig åt traditionella FoU-åtgärder. Deras konkurrenskraft beror på deras förmåga att utveckla processer, produkter och tjänster.

Projektet administreras av Florens kommun i Italien. Projektet har beviljats finansiering från Interreg Europe-programmet, och dess totala budget uppgår till cirka 1,5 miljoner euro.

Följ oss på Facebook, Twitter och Instagram med hashtagg #interregeurope och #craftscode.

Broschyr, 2 sivua
Broschyr, 6 sidor

Video 1 Mentoring
Video 2 Optimise Design Ireland
Video 3 Collaboration
Video 4 Innovation
Video 5 Funding and Awareness
Video 6 Cross-sector Collaboration and Training
Video 7 Business Skills and Mentoring

Good Practice Guide Topic 1

crafts code logo