CRAFTS CODE

Det fyraåriga projektet CRAFTS CODE (Creative Actions For Tailoring Smes’ Competitive Development) arbetar med att utveckla strukturer i regionerna och förbättra tillämpningen av policyer och program för regional utveckling med målet att öka konkurrenskraften i hantverksbranschen i sju EU-länder.

Projektet stärker konkurrenskraften och kompetensen hos småföretag i hantverksbranschen för att traditionella hantverk och tillverkning av föremål för hand inte ska försvinna. Småföretag i hantverksbranschen har en viktig funktion som utvecklare av Europas ekonomiska och sociala stabilitet, även om de vanligtvis inte ägnar sig åt traditionella FoU-åtgärder. Deras konkurrenskraft beror på deras förmåga att utveckla processer, produkter och tjänster.

Projektet administreras av Florens kommun i Italien. Projektet har beviljats finansiering från Interreg Europe-programmet, och dess totala budget uppgår till cirka 1,5 miljoner euro.

 

Uppdaterat 24.09.2019, klockan 13.38, Tarja Hautamäki.