Kontaktuppgifter

Tarja Hautamäki

Kulturchef
Telefon:06 320 6542
Mobiltelefon:044 723 5007

Hanna Kleemola

Beredning av kulturell välfärd, landskapsreformen 1.12.2018–20.1.2019
Mobiltelefon:044 742 7774

Victoria Nylund

Museipedagog, BARK
Mobiltelefon:044 055 5825

Seija Punnonen

Projektchef, Inspiration från skogen (arbetsledig 10.8.2018–31.7.2019)
Telefon:06 320 6580
Mobiltelefon:044 320 6400

Annina Ylikoski

Koordinator, barnkulturnätverket BARK
Mobiltelefon: 044 320 6575
Uppdaterat 09.06.2016, klockan 17.55, .