Kontaktuppgifter

Tarja Hautamäki

Kulturchef
Telefon:06 320 6542
Mobiltelefon:044 723 5007

Hanna Kleemola

Projektchef, Kulturvård 15.2–14.11.2018
Mobiltelefon:044 742 7774

Victoria Nylund

Museipedagog, BARK 1.6.2016–30.6.2018
Mobiltelefon:044 055 5825

Seija Punnonen

Projektchef, Inspiration från skogen
Telefon:06 320 6580
Mobiltelefon:044 320 6400

Annina Ylikoski

Koordinator, barnkulturnätverket BARK
Mobiltelefon: 044 320 6575
Uppdaterat 09.06.2016, klockan 17.55, .