Välfärd för kommuner över gränser

Projektet Välfärd för kommuner över gränser, som pågick åren 2015–2018, skapade nya konst- och kulturtjänster som främjar hälsan och välfärden i landskapen Södra Österbotten och Österbotten. Under tre år genomfördes sammanlagt 28 kommunala pilotprojekt, som tog fram nya tjänster, utvecklade samarbetet mellan kultur- och vårdsektorn samt byggde upp rutiner för serviceproduktionen. Målet var att med hjälp av sektorsövergripande samarbete få de nya tjänsterna att bli en bestående del av serviceutbudet i kommunen. De främsta målgrupperna var äldre personer, personer med funktionsnedsättning och andra specialgrupper samt personer som riskerar utslagning.

Projektet finansierades av Södra Österbottens förbund, Österbottens förbund och Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK).

Läs mer på projektets webbplats.

Uppdaterat 03.08.2018, klockan 11.38, Harriet Skog-Mandell.