Välfärd för kommuner över gränser

Projektets syfte är att skapa nya kulturtjänster för ökad välfärd inom landskapen Södra Österbotten och Österbotten. Med stöd av projektet utvecklas det tvärsektoriellt samarbete mellan kommunerna och verksamhetsmodeller som stöder nya tjänster.

Största delen av projektet förverkligas i kommunerna via pilotprojekt. Med hjälp av pilotprojekten skapas bestående kundorienterade kulturtjänster som gynnar kommuninvånarnas välbefinnande och som i framtiden kan bli en integrerad del av kommunernas servicestruktur. En av målsättningarna är att samtidigt förbättra kulturtjänsternas tillgänglighet. Lokala föreningar, konstnärer eller andra serviceleverantörer kan tillsammans med kommunerna utveckla nya kulturtjänster.

Projektet Välfärd för kommuner över gränser finansieras av Södra Österbottens förbund, Österbottens förbund och Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK). Södra Österbottens förbund står för projektets genomförande.

Läs mer på projektets webbplats.

Uppdaterat 10.03.2016, klockan 11.13, Tarja Hautamäki.