Aktuellt från förbundet

I Västra Finland har ny teknik och klimatvänliga innovationer skapats med stöd från EU
7.5.2021

Under EU:s pågående programperiod har landskapsförbunden stött projekt som stärker hållbar utveckling och innovationsverksamhet i regionen.
Läs mera

Regional energiomställning utvecklas ansvarsfullt  - Österbotten pilotregion i nytt EU-projekt
29.4.2021

Hur ser framtidens energi ut i Europas olika regioner och vem kan påverka den?
Läs mera

Flygtrafiken till landskapen måste upprätthållas
8.4.2021

Ställningstagande från Kajanaland, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Lappland, Österbotten och Norra Karelen
Läs mera

Enkätundersökningen Österbottens välfärdsbarometer 2021 startar
19.3.2021

Undersökningen Österbottens välfärdsbarometer kommer att göras i landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten under 2021.
Läs mera

10 / 101