Enkät om Österbottens framtid

Enkät om Österbottens framtid

11.9.2020

Österbottens förbund har i samarbete med regionala aktörer påbörjat ett framtidsarbete, som lägger grunden för de långsiktiga mål för utvecklingen av landskapet som ska sättas upp. Målet är vidare att ta fram material för kommunernas och andra aktörers strategi- och planläggningsarbete.

Vi samlar in stoff till framtidsarbetet bl.a. genom enkäter och workshoppar. Den första enkäten är nu ute, och den kan besvaras på https://www.lyyti.fi/questions/8f05707b2e fram till den 23 september 2020. Med hjälp av enkäten kartlägger vi de viktigaste förändringskrafterna med tanke på framtidens utveckling av landskapet samt styrkor och svagheter i Österbotten.

Gå till "Aktuellt från förbundet"