Två händer skriver. Kaksi kättä kirjoittaa

Finansiering till förprojekt kring batteriindustrin

16.11.2022

Österbottens förbund går in som medfinansiär i förprojektet Nordic Battery Belt, för vilket Kvarkenrådet EGTS och MidtSkandia ansöker om stöd från Interreg Aurora-programmet.

Projektet avser att lyfta fram ett större gränsregionalt område för att locka investeringar, arbetskraft och kompetens inom batteriindustrin. Projektet ska ringa in de mest centrala områdena för ett fortsatt fördjupat samarbete och bygger på de möjligheter och utmaningar som etableringar av batterifabriker i Vasa, Skellefteå och Mo i Rana medför.

Förprojektet pågår fram till utgången av mars 2023. Förbundets andel av finansieringen är 4 500 euro.

Gå till "Aktuellt från förbundet"