Havsplanen är nästan klar

Havsplanen är nästan klar

19.10.2020

Den tredelade havsplan för Finlands havsområde som utarbetas för första gången är nästan klar. Landskapsstyrelsen beslöt idag att havsplanen för planeringsområdet Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken föreläggs landskapsfullmäktige för godkännande i november.

På sluttampen har några ändringar gjorts i planförslaget. Bland annat har trålfiskeområdena i Österbotten justerats en aning, ett befintligt område för vattenbruk i Larsmo gjorts större och ett viktigt lekområde för abborre lagts till vid Laihela ås nedre lopp.

Havsplanen är ett strategiskt utvecklingsdokument, som inte har några rättsverkningar och inte heller någon bindande verkan på annan planering. I den anvisas i stora drag potentiella områden för behov inom olika användningsområden i inre skärgården, yttre skärgården och på öppna havet. Syftet med planen är att stödja hållbar användning av havet samt förbättra förutsättningarna att utöva maritima näringar och statusen i den marina miljön.

Havsplaner utarbetas i vart och ett av de EU-länder som har marina vatten. Planerna ska vara färdiga senast den 31 mars 2021.

Gå till "Aktuellt från förbundet"