Dimmig väg. Sumuinen tie.

Landskapsstyrelsen diskuterade riktlinjer för trafikpolitiken

16.11.2022

Kommunikationsministeriet arrangerar i november diskussionsmöten om Trafik 12-planen för regionala aktörer inom trafiksystemplanering. Också det förestående riksdagsvalet sporrar till att formulera mål inför regeringsprogrammet. Landskapsstyrelsen förde på tisdagskvällen en ingående diskussion om trafikpolitiken och investeringsbehoven under de kommande åren och godkände därefter de trafikpolitiska målen.

Huvudteman i målen inför regeringsprogrammet är kompetent arbetskraft, resilient samhälle, grön och digital omställning samt tillgänglighet. De har alla en koppling till trafik, mobilitet och logistik. Det handlar om tillgänglighet ur exportindustrins synvinkel, knutpunkter som stöder en geografiskt balanserad utveckling och kommunikationer västerut. Vägnätet i Österbotten har en reparationsskuld som behöver åtgärdas, men även försörjningsberedskapen inom primärproduktionen måste tryggas. Det är också viktigt att diskussionen om en kustbana kommer i gång.

Gå till "Aktuellt från förbundet"