Mer medel för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft kan sökas i Österbotten

Mer medel för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft kan sökas i Österbotten

10.6.2021

Anslaget för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE) används för att stöda sådant avtalsenligt samarbete som nämns i regeringsprogrammet och landskapens egeninitierade utveckling.

Österbottens förbund har av Arbets- och näringsministeriet beviljats 388 000 euro i medel för åtgärder som stöder hållbar tillväxt och förnyelse av näringslivet i regionerna.

Projekt som är i förenlighet med Österbottens landskapsprogram 2018–2021 och med Österbottens strategi för smart specialisering kan få finansiering. Projekttiden är maximalt 1 år och stödets andel maximalt 80 %.

Sökande kan vara forsknings- och utbildningsorganisationer, utvecklingsorganisationer inom näringslivet, offentligt ägda teknologi- och kompetenscenter, kommuner och andra offentliga samfund, föreningar och andelslag.

Läs mer om anslaget

Gå till "Aktuellt från förbundet"