Niklas Ulfvens.

Niklas Ulfvens utnämnd till regionutvecklingsdirektör – förbundet söker utvecklings- och näringslivschef

4.12.2023

Förbundet har i samband med pensionering gått in för en ny organisationsmodell inom regionutvecklingen. Utvecklings- och näringslivschef Niklas Ulfvens har utnämnts till ny regionutvecklingsdirektör, samtidigt har tjänsten som utvecklings- och näringslivschef lediganslagits. Besluten togs av landskapsstyrelsen måndagen den 4 december.

Uppgiften som konstpedagog i barnkulturnätverket Bark (Sini Björkholm) omvandlas dessutom till ordinarie från årsskiftet.

Enheten för regionutveckling föreslås framöver delas upp i två enheter med egna fokusområden och jämbördiga chefer: enheten för regionutveckling, som leds av regionutvecklingsdirektören, och enheten för näringslivs-, innovations- och finansieringsfrågor, som leds av utvecklings- och näringslivschefen. Beslutet om omorganiseringen tas av landskapsfullmäktige.

- Genom två storleksmässigt jämförbara enheter skulle vi få en mer horisontell organisation för ämbetsverket som helhet. De nya enheterna får varsitt tydligt fokusområde för sitt arbete och de uppgifter som de ansvarar för, säger landskapsdirektör Mats Brandt.

Österbotten tar initiativ till europeiskt erfarenhetsutbyte kring havsvindkraft

På landskapsstyrelsens beslut tar Österbotten initiativ till erfarenhetsutbyte kring havsvindkraft mellan kommissionerna i samarbetsorganet CPMR, särskilt mellan Nordsjökommissionen och Östersjökommissionen.

I Finland får havsvindkraften en kraftigare betydelse under de närmaste årtiondena. I andra havsområden i Europa finns redan erfarenhet av att främja havsvindkraft och kapacitet för att hantera och tillvarata möjligheterna genom utvecklingsprojekt. Särskilt intressant vore att utbyta erfarenheter och bästa praxis kring hamnarnas roll och vätgasekonomin.

CPMR-samarbetet mellan maritima regioner i Europa är ett viktigt forum för Österbottens intressebevakning och utvecklingsarbete. Organisationens arbete är organiserat i sex olika geografiska kommissioner. Österbotten hör till Östersjökommissionen inom CPMR.

Gå till "Aktuellt från förbundet"