Hav. Meri.

Ny havsplan utarbetas

29.1.2024

Österbottens förbund börjar tillsammans med förbunden i Mellersta Österbotten, Norra Österbotten och Lappland utarbeta en gemensam havsplan som omfattar norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken samt angränsande områden i den ekonomiska zonen. Det beslutade landskapsstyrelsen på sitt möte måndagen den 29 januari.

Målet med havsplaneringen är att främja hållbar utveckling och tillväxt vad gäller ett havsområdes olika användningsområden, hållbar användning av havsområdets naturresurser och god status i den marina miljön.

Första omgången av havsplaneringen pågick åren 2017–2021. Finlands havsplan 2030 blev klar i december 2020. Efter att Finlands havsplan 2030 godkändes har det skett stora förändringar i omvärlden. EU:s förordningar har reviderats, målen för energiproduktion till havs har höjts, klimatförändringen har gått snabbare än förväntat och sjöfartens och den marina livsmedelsproduktionens betydelse för bland annat försörjningsberedskapen har ökat.

Vid miljöministeriet startade år 2023 flera utredningar om havsbaserad vindkraft samtidigt som bolag för energiproduktion har påbörjat egna undersökningsprojekt. Förslaget till Sveriges havsplan, som fokuserar på vindkraft, har färdigställts. Arbets- och näringsministeriet har inlett en lagberedning, som syftar till att förtydliga planerings- och tillståndssystemet för vindkraft i den ekonomiska zonen med avsikt att snabba upp havsbaserade vindkraftsprojekt för den gröna omställningen.

Enligt statsrådets förordning om havsplanering ska förbunden på landskapsnivå med högst tio års intervaller kontrollera att havsplanerna är aktuella, men på grund av förändringarna behöver Finlands havsplan 2030 ses över tidigare än vad som angetts. Samordningsgruppen för havsplanering har satt som mål att förslaget till havsplan ska bli färdigt under år 2026.

Egentliga Finlands förbund fortsätter att vara det förbund som samordnar de kustnära landskapsförbundens samarbete inom havsplanering.

Mer information:

Gå till "Aktuellt från förbundet"