Österbottens förbund blir förmedlande organ

Österbottens förbund blir förmedlande organ

11.10.2021

Österbottens förbund fungerar som förmedlande organ för EU:s regional- och strukturfonder under programperioden 2021–2027. För projektaktörer som ansöker om finansiering betyder det att deras ansökningar nu behandlas och får beslut vid Österbottens förbund.

Österbottens förbund kommer nu att fatta de formella besluten om finansiering, ändringar och utbetalningar. I praktiken betyder det att ett mellansteg i beredningen av ansökningar faller bort.

– Vi kommer att kunna fatta beslut snabbare och smidigare nu. Att hela processen sköts vid Österbottens förbund förenklar den interna förvaltningen och stärker kontakten till arbets- och näringsministeriet, säger Niklas Ulfvens, utvecklings- och näringslivschef vid Österbottens förbund.

Under den gångna programperioden har Birkalands förbund varit förmedlande organ för landskapsförbunden i Västra Finland.

Landskapsstyrelsen godkände idag ett avtal med landskapsförbunden i Västra Finland om att Satakunta förbund kommer att sköta samordningsuppgifter under hela programperioden.

Gå till "Aktuellt från förbundet"