Människor som bygger hjulpyssel. Ihmisiä, jotka rakentavat rataspalapeliä.

Österbottens förbund vidareutvecklar delaktighets- och jämställdhetsarbetet med sikte på nätverksform

16.10.2023

Vid Österbottens förbund pågår ett utvecklingsarbete, som syftar till att vidareutveckla arbetet med delaktighet, likabehandling och jämställdhet så att det blir mer nätverksliknande och öppet. För att vidareutveckla delaktigheten ser förbundet också över sina sätt att arbeta med delaktighet.

Österbottens organisationsdelegations verksamhet i dess nuvarande form upphör vid verksamhetsperiodens slut, och för organisationssamarbetet planeras Österbottens partnerskapsnätverk, som samordnas av Österbottens förbund och är öppet så att alla intresserade organisationer kan delta. Syftet med nätverket är att tillgodose såväl organisationernas behov som deras önskemål om sektorsövergripande samverkan samt öka organisationernas delaktighet i förbundets verksamhet. Österbottens förbund fortsätter att arrangera Österbottens delaktighetsarena samt har annan eventuell verksamhet i nätverk och vidareutvecklar delaktigheten i sin egen verksamhet.

I fråga om jämställdhets- och likabehandlingsarbetet innebär utvecklingsarbetet att nuvarande Österbottens jämställdhetsgrupp och jämställdhetsnätverket för kommunerna i Österbotten ersätts med Österbottens jämställdhets- och likabehandlingsnätverk, som är öppet för alla intresserade.

Österbottens förbund strävar efter att öka delaktigheten och därmed stötta utveckling av den sociala hållbarheten och därvidlag även ta hänsyn till jämställdhets- och likabehandlingsfrågor.

Gå till "Aktuellt från förbundet"