Kvinna, man och byggprojekt - nainen, mies ja rakennuskohde

Satsning på forskning gynnar Österbotten

16.8.2022

I Österbotten behövs mer offentliga medel för utbildning samt för forskning och utveckling som stöder utvecklingen av nytt kunnande och nya innovationer.

Regeringen vill höja Finlands utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet. Österbottens förbund anser att målet är bra. I ett utlåtande om regeringens proposition lyfter förbundet fram att offentliga satsningar på nytt kunnande och nya innovationer behövs för att företagen i regionen ska klara sig i den globala konkurrensen och för att regionen ska vara en attraktiv plats för nya investeringar.

Österbottens förbund föreslår att landskapsprogrammen och strategierna för smart specialisering ska beaktas vid beredningen av den långsiktiga planen för statlig finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet, som kommer att styra hur och till vad finansieringen ska riktas.

Gå till "Aktuellt från förbundet"