SFP fortfarande största partiet i landskapsfullmäktige, Sannfinländarna får en plats till

SFP fortfarande största partiet i landskapsfullmäktige, Sannfinländarna får en plats till

15.6.2021

Landskapsfullmäktige är Österbottens förbunds högsta beslutsfattande organ. Ledamöterna i landskapsfullmäktige representerar fullmäktigeförsamlingarna i kommunerna i Österbotten.

Den politiska fördelningen i landskapsfullmäktige motsvarar kommunalvalsresultatet. De politiska styrkeförhållandena i landskapsfullmäktige förändras med anledning av resultatet i kommunalvalet den 13 juni 2021.

SFP behåller 21 platser och partiet har fortfarande en stark majoritet i landskapsfullmäktige. Sannfinländarna får en plats till. SDP och Centern tappar var sitt mandat. 

Landskapsfullmäktige 2021–2025 har 38 platser. Antalet platser minskar med en på grund av att Storkyro bytt landskap till Södra Österbotten.    

  2021 2017
Svenska folkpartiet 21 21
Socialdemokraterna 5 6
Samlingspartiet 3 3
Kristdemokraterna 3 3
Sannfinländarna 3 2
Centern 1 2
Vänsterförbundet 1 1
De Gröna 1 1
Totalt 38 39

Det fastställda resultatet i kommunalvalet publiceras efter kontrollräkning den 16 juni. Ändringar i valresultaten kan också påverka landskapsfullmäktiges sammansättning.

Kommunernas representantskap utser nya fullmäktige i höst. Landskapsfullmäktige sammanträder två eller tre gånger om året.

Gå till "Aktuellt från förbundet"