Turistguiden Helena Kari och naturfotografen Ari Valkola prisbelönas

Turistguiden Helena Kari och naturfotografen Ari Valkola prisbelönas

4.11.2021

Mottagarna av Österbottens förbunds kulturpris, turistguiden Helena Kari och husbehovsfiskaren och naturfotografen Ari Valkola har båda en fast förankring i Kvarkens kustområde och skärgård.

Helena Kari har under sin långa karriär på ett synnerligen levande sätt lyft fram kulturlivet i Kristinestad – med humor och glädje som trumfkort.  Alla som guidats av henne har fått ett hjärtligt mottagande och en personligt präglad upplevelse av kuststadens kulturliv.

Ari Valkola har redan i årtionden behandlat Kvarkens unika naturarv i skrift och bild. Under den tiden har han tydligt hunnit se klimatförändringens inverkan på naturen.  Hans produktion omfattar såväl fotografier och tv-dokumentärer som böcker om natur och hembygd. Hans fotografier har också visats på ett flertal utställningar.

Kulturnämnden vid Österbottens förbund har delat ut kulturpris för främjande av den finskspråkiga kulturen i Österbotten sedan 1998. Helena Kari och Ari Valkola belönas med 3 000 euro vardera.

På bilden kulturnämndens ordförande Oili Airaksinen-Rajala, Helena Kari, Ari Valkola och kulturchef Tarja Hautamäki.

Gå till "Aktuellt från förbundet"