Kolikko kädellä

Utlysning: Finansiering från Fonden för rättvis omställning (FRO/JTF)

27.9.2023

Ansökningsomgången är öppen 26.9 - 15.11.2023.

Finlands särskilda FRO-mål är att minst halvera användningen av torv som energikälla fram till år 2030. Enligt EU:s landsrapport till Finland (2020) konstateras att det krävs ambitiösa nya åtgärder för att landet ska nå klimatneutralitet fram till 2035. För att möjliggöra en rättvis omställning och motverka socioekonomiska konsekvenser i Österbotten behövs det mycket ny kunskap om utvecklade energilösningar som baserar sig på förnybar energi och om klimatneutral växt- och djurproduktion.

I Österbottens territoriella plan för en rättvis omställning (FRO-planen) lyfts två centrala utvecklingsbehov som lindrar skadeverkningarna av övergångsskedet.  Dessa är: 

·       skapande av hållbara regionala energilösningar och nya möjligheter till grön affärsverksamhet samt  

·       främjande av klimatneutral växt- och djurproduktion och restaurering av torvmossar. 

Projekten bör kunna visa på ett klart orsakssamband mellan de egna målsättningarna och de utvecklingsbehov som identifierats i Österbottens FRO-plan.

Läs mer på ansökningsanvisningar länk.

Gå till "Aktuellt från förbundet"