Webbsida om Österbottens förbunds klimatarbete ute nu

Webbsida om Österbottens förbunds klimatarbete ute nu

9.11.2022

På Österbottens förbunds webbplats finns nu en sida om klimatarbete. Den innehåller information om Österbottens förbunds klimatarbete, statistik samt källor till kunskap som underlättar kommunernas klimatarbete.

– Webbsidan är aktuell eftersom klimatarbete har blivit viktigare under de senaste åren. Det beror på såväl regeringsprogrammet, internationella och nationella klimatmål som den nya klimatlag som trädde i kraft i år, säger Julia Haapasaari, som arbetar med projektet Effektiva klimatåtgärder i Österbottens kommuner.

Österbottens förbund axlar, liksom alla landskapsförbund, en aktiv klimatroll. Största delen av förbundets lagstadgade uppgifter har på något sätt en koppling till klimatarbete.

– Sidan tydliggör Österbottens förbunds roll i klimatarbetet och ger samtidigt en lättillgänglig överblick över utgångspunkterna och målen när det gäller kampen mot klimatförändringen i Österbotten, konstaterar Julia.

Sidan utgör också ett stöd i kommunalt klimatarbete eftersom den listar relevanta och nyttiga webbplatser, verktyg och handböcker att fördjupa sig i. 

Sidan uppdateras vid behov.

Ta en titt på sidan om klimatarbete.

Gå till "Aktuellt från förbundet"