Ansök om bidrag för att främja den finskspråkiga kulturen i Österbotten

Ansök om bidrag för att främja den finskspråkiga kulturen i Österbotten

7.1.2021

Kulturnämnden vid Österbottens förbund delar ut bidrag för verksamhet som stimulerar det finskspråkiga kulturlivet i landskapet. Bidrag kan sökas av föreningar, arbetsgrupper och privatpersoner. Också en kommun kan få bidrag, om verksamheten äger rum i flera kommuner och kommunerna har förbundit sig att samarbeta för att den ska komma till stånd.

Samma sökande beviljas stöd två år i rad endast av tungt vägande skäl. Bidrag beviljas inte för grundstudier eller fortsatta studier, lärdomsprov eller resor i samband med hobby- och rekreationsverksamhet.

Ansökningarna ska vara inlämnade till Österbottens förbund senast då ansökningstiden går ut den 29 januari kl. 16. Ytterligare information finns här.

Gå till "Aktuellt från förbundet"