Arbetet med en lokaliseringsplan för stamväg 63 mellan Kaustby och Ena i Evijärvi har inletts

Arbetet med en lokaliseringsplan för stamväg 63 mellan Kaustby och Ena i Evijärvi har inletts

17.2.2021

NTM-centralen i Södra Österbotten har börjat utarbeta en lokaliseringsplan för ett ca 12 km långt avsnitt av stamväg 63 i Evijärvi, Kronoby och Kaustby.

Målet med lokaliseringsplanen är att undersöka hur vägen ska förbättras, minska vägens störande inverkan på bosättning och definiera nya alternativ för hur vägen kan dras utöver nuvarande dragning. De nya alternativen till vägsträckor finns i landskapet Österbotten, till exempel en uträtning av vägen i Högnabba. Det främsta syftet är att förbättra trafiksäkerheten och se till att gods- och persontrafiken fungerar smidigt samt att trafiken och restiden är förutsägbar.

Arbetet leds av en projektgrupp och till gruppen har representanter för tre kommuner och tre landskapsförbund kallats. Förslagen till förbättringsalternativ kommer att presenteras för allmänheten preliminärt torsdagen den 22 april kl. 18 på ett Teams-videomöte. Den respons som kommer under och efter mötet beaktas vid valet och preciseringen av alternativet. Noggrannare uppgifter om mötet för allmänheten ges närmare mötestidpunkten.

Karta, stamväg 63

Gå till "Aktuellt från förbundet"